kingbbq
KING BBQ BUFFET MIPEC TÂY SƠN  
KING BBQ BUFFET ARTEMIS  
KING BBQ BUFFET SUN PLAZA THỤY KHUÊ  
KING BBQ BUFFET ANCORA LƯƠNG YÊN  
KING BBQ GIẢNG VÕ  

SỐ NGƯỜI ĐÃ ĐĂNG KÝ
2245
THÔNG TIN KHÁCH HÀNG
(Vui lòng đặt bàn trước giờ dùng bữa ít nhất 1 tiếng)

 

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
 • Buffet 199k tặng 1 ly nước ngọt tươi
 • Buffet 279k giảm còn 259k & tặng 1 ly nước ngọt tươi
 • Buffet 329k giảm còn 289k & tặng nước ngọt tươi không giới hạn
 • Buffet 349k giảm còn 309k & tặng nước ngọt tươi không giới hạn
ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG
 • Không áp dụng các CTKM khác
 • Áp dụng từ ngày 15/7/2019
 • Áp dụng cho nhóm 3 trở lên
THỜI GIAN VÀ MỨC GIÁ ÁP DỤNG
 • Ca trưa từ thứ 2 - thứ 6: áp dụng mức giá từ 199.000đ trở lên
 • Ca tối từ Thứ 2 - Thứ 6: áp dụng từ mức giá 279k trở lên
 • Trưa & tối các ngày Thứ 7, Chủ nhật: áp dụng từ mức 329.000đ

 

fb kingbbq
NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
 • Buffet 199k tặng 1 ly nước ngọt tươi
 • Buffet 279k giảm còn 259k & tặng 1 ly nước ngọt tươi
 • Buffet 329k giảm còn 289k & tặng nước ngọt tươi không giới hạn
 • Buffet 349k giảm còn 309k & tặng nước ngọt tươi không giới hạn
ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG
 • Không áp dụng các CTKM khác
 • Áp dụng từ ngày 15/7/2019
THỜI GIAN VÀ MỨC GIÁ ÁP DỤNG
 • Áp dụng cả ngày từ Thứ 2 - Chủ Nhật
 • Tối Thứ 7 & Chủ Nhật: áp dụng từ Buffet 279.000đ trở lên

 

fb kingbbq
NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
 • Buffet 279k giảm còn 259k & tặng 1 ly nước ngọt tươi
 • Buffet 329k giảm còn 289k & tặng nước ngọt tươi không giới hạn
 • Buffet 349k giảm còn 309k & tặng nước ngọt tươi không giới hạn
ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG
 • Không áp dụng các CTKM khác
 • Áp dụng từ ngày 15/7/2019
 • Không áp dụng CTKM với mức giá Buffet 199.000đ
THỜI GIAN VÀ MỨC GIÁ ÁP DỤNG
 • Buổi trưa từ Thứ 2 - Thứ 6: áp dụng từ mức giá 279.000đ trở lên
 • Buổi tối từ Thứ 2 - Thứ 6: áp dụng từ mức giá 329.000đ trở lên

 

fb kingbbq
NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
 • Buffet 199k tặng 1 ly nước ngọt tươi
 • Buffet 279k giảm còn 259k & tặng 1 ly nước ngọt tươi
 • Buffet 329k giảm còn 289k & tặng nước ngọt tươi không giới hạn
 • Buffet 349k giảm còn 309k & tặng nước ngọt tươi không giới hạn
ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG
 • Không áp dụng các CTKM khác
 • Áp dụng từ ngày 15/7/2019
THỜI GIAN VÀ MỨC GIÁ ÁP DỤNG
 • Áp dụng cả ngày từ thứ Hai - Chủ Nhật tất cả các mức giá

 

fb kingbbq
NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
 • Buffet 199K tặng 1 ly nước ngọt tươi/khách
 • Buffet 279K giảm còn 259K (chưa VAT) & tặng 1 ly nước ngọt tươi
 • Buffet 329K giảm còn 289K (chưa VAT) & tặng nước ngọt tươi không giới hạn
 • Buffet 349K giảm còn 309K (chưa VAT) & tặng nước ngọt tươi không giới hạn
ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG
 • Chỉ áp dụng cho khách hàng đặt bàn online qua landing page
 • Không áp dụng các CTKM khác
 • Không áp dụng vào các ngày Lễ, tết theo quy định
 • Áp dụng từ nay đến hết ngày 15/10/2019
THỜI GIAN VÀ MỨC GIÁ ÁP DỤNG
 • Áp dụng cả ngày từ thứ Hai - Chủ Nhật
 • Chú ý, riêng mức Buffet 199K chỉ áp dụng vào buổi trưa từ Thứ hai đến Thứ sáu

 

fb kingbbq

 

redsun thai seoul capri khaolao capri bukbuk dolpansam king tasaki hotpot hotpot