Nhà Hàng King BBQ

Restaurants

Nhà Hàng King BBQ

Restaurants

Hệ thống King BBQ hiện có 17 nhà hàng trong đó 7 nhà hàng chuyên về Buffet tự chọn (Buffet) và 10 nhà hàng chuyên về gọi món (Alacarte).

Nhà hàng

nha-hang-king-bbq

nha-hang-king-bbq