Nhà Hàng King BBQ

Restaurants

Nhà Hàng King BBQ

Restaurants

Hệ thống King BBQ hiện có tới 85 nhà hàng trên toàn quốc, trong đó có 16 nhà hàng phục vụ hình thức gọi món (King BBQ Alacarte) và 69 nhà hàng tự chọn (King BBQ Buffet)

Nhà hàng

nha-hang-king-bbq

nha-hang-king-bbq