Chương trình khuyến mại tại TP. Hồ Chí Minh

King Alacarte

Những chương trình khuyến mại tại hệ thống King Alacarte

Đặt bàn ngay

banner_kt_ntp

bannerWeb-KHAI-TRUONG-MDC_1500x1000

khai-truong-saigon-centre-1500x1000

hau due hoang cung 817 x 616-01

khai-truong-saigon-centre-1500x1000

Early Booking King BBQ | Ưu đãi đặt bàn sớm

1024

banner_kt_ntp

banner_ntp

banner

Early booking King BBQ Buffet Crescent Mall - Phan Xích Long

banner

hinh-dai-dien

di-4-mien-phi-1

King-BF_gio-vang-gia-soc_hinhdaidien_landing-page

 

King Buffet

Chương trình khuyến mại tại hệ thống King Buffet

Đặt bàn ngay

Reservations


x

Hotline

18001277