Chương trình khuyến mại tại TP. Hồ Chí Minh

King Alacarte

Những chương trình khuyến mại tại hệ thống King Alacarte

Đặt bàn ngay

khai-truong-saigon-centre-1500x1000
hau due hoang cung 817 x 616-01
khai-truong-saigon-centre-1500x1000
Early Booking King BBQ | Ưu đãi đặt bàn sớm

King Buffet

Chương trình khuyến mại tại hệ thống King Buffet

Đặt bàn ngay

Reservations


x