ba chi heo samgyeoal

Ba chỉ heo Samgyeosal

Món ăn được ưa thích của hơn 90% người dân Hàn Quốc.

Giá: 139.000(ĐL 200gr).