loi-nac-vai-bo-my

Lõi nạc vai bò Mỹ

Lõi nạc vai bò MỸ là phần thịt cắt từ vai của con bò, mô mỡ toả ra các phía từ trung tâm miếng thịt nhìn như hoa và rất đẹp mắt. Lõi nạc vai rất thích hợp để nướng cũng như làm bit tết