suon king bbqtom-sot-guangyangtom cuon ba chi nuongLuon bien nhatgau bo quan nam kim chamgau bo mymuc nuongga nuongba chi bo myba chi heo samgyeoal

Sườn Los Angeles

Phiên bản Galbi với sốt đặc biệt Los Angeles.

Giá: 279.000(ĐL 200gr)