Shoptooo.com Sườn Los Angeles | King BBQ

Sườn nướng Los Angeles

Sườn Los Angeles

Phiên bản Galbi với sốt đặc biệt Los Angeles.

Giá: 279.000(ĐL 200gr)


Reservations


x