Sườn Los Angeles

Phiên bản Galbi với sốt đặc biệt Los Angeles.

Giá: 279.000(ĐL 200gr)