Ribeye

Thăn ngoại thượng hạng

Thăn ngoại thượng hạng được nhà hàng King BBQ sàng lọc và cắt từ khúc trên của phần thăn ngắn, nép giữa sườn và thăn bò. Vì đây là phần ít hoạt động trên cơ thể con bò nên thăn ngoại có độ mềm và thơm đặc trưng. Phần thăn ngoại thượng hạng mà King BBQ đem tới cho quý khách có phần mỡ và ít cơ xen kẽ tạo nên độ giòn cho miếng thị mà quý khách thưởng thức