tom-sot-guangyang

Tôm sốt GuangYang

Nằm trong top các mó bán chạy nhất của King BBQ.

Giá: 119.000(ĐL 100gr).