King Alacarte

Thực đơn gọi món

suon king bbq

Luon bien nhat

gau bo quan nam kim cham

Suon King

Thực Đơn

King Buffet

Thực đơn tự chọn

menu king buffet
Menu King Buffet

banh hai san han quoc

Salad hoa qua

Tại Hà Nội      Tại TP. HCM

 Tại Tỉnh Khác

 

Reservations


x